T Wijse Wout

Kindercoach, yoga- en dramadocent

 

Ouder- en Kindcoaching

Ouder- en kindcoaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner kind en/of ouder ondersteunt bij het behalen van zelf gekozen doelen.

Een kindercoach begeleidt/ondersteunt in een korte tijd door middel van gesprekken, creatieve werkvormen, visualisaties, verhalen en oefeningen kind en/of ouder bij het vinden van de oplossing van een zelf gekozen doel (hulpvraag).
Een hulpvraag kan gaan over onder andere :

Leren
Gedrag
Emoties
Zelfvertrouwen
Inzicht en keuzes
Angsten, stress
Echtscheiding/samengestelde gezinnen
Slaapproblemen
Soms vinden kinderen iets in hun leven even niet leuk.

Kinderen zitten wel eens niet zo goed in hun vel, omdat het op school of thuis even niet lekker loopt.

Net als volwassenen kunnen kinderen ook weleens ergens last van hebben, of ergens boos of verdrietig over zijn. Meestal lukt het om dit samen met behulp van de ouders op te lossen.  

Als dat niet lukt kan een kindercoach helpen.
Een kindercoach gaat samen met het kind kijken wat het kind aan zichzelf wil veranderen.
We kijken ook samen hoe we dit doel kunnen bereiken.
Door middel van een afgesproken stappenplan gaan we dit doel bereiken.

Om dit te bereiken wisselen we gesprekjes af met spelletjes, bewegen, knutselen, schilderen of tekenen, en nog veel meer.

Met coaching van het kind en/of ouder worden de problemen in een vroeg stadium aangepakt. Daardoor kunnen problemen sneller opgelost worden of leert men hiermee om te gaan.
De coaching bestaat uit een prettige afwisseling van gesprekken en leuke activiteiten, afgestemd op het kind.
Ouders worden bij dit coachingsproces betrokken.
Soms zie je als ouder even niet de oplossing om je kind te begeleiden.
Samen met de coach zoeken we naar nieuwe inzichten.
Het kan ook zijn dat je als ouder tegen patronen aanloopt waar je zelf mee aan de slag wilt.

Of dat je last hebt van gewoontes uit je eigen opvoeding.
Soms kan door omstandigheden je leefsituatie veranderen door bv. verlies van een baan, een verhuizing etc. en wil je weer grip krijgen op je eigen handelen in de opvoeding en begeleiding van je kind. Een coach begeleidt je daar ook bij.