T Wijse Wout

Kindercoach, yoga- en dramadocent

 

Wat is Reflexologie?

Hoe meer ik mij met Reflexologie heb bezig gehouden, hoe meer ik mij heb verbaasd over de werking ervan.
Het menselijk lichaam kan men vergelijken met een uitgebalanceerde machine waarvan alle onderdelen en onderdeeltjes samenwerken om het totaal goed te laten functioneren.
Heeft u weleens de motor van uw auto gadegeslagen?
Hij werkt tot op elk klein onderdeeltje samen voor het grote geheel.
Een perfecte conditie geeft een maximaal rendement.
Een goede machine zorgt ervoor dat de energie overal goed kan doorstromen.
Daar is een goede reden voor, want als ergens een onderdeel harder moet draaien omdat ergens iets stagneert, dan raakt de machine uit balans en werkt dan niet meer optimaal.
Als er niet op tijd wordt ingegrepen zal de machine oververhit raken defect raken en/of defect worden.

Laten we dit nu eens vergelijken met ons eigen lichaam. Een gezond menselijk lichaam is een verbazingwekkende machine, waarin alles in perfecte harmonie functioneert.
Die harmonie en balans werken gestaag door in het systeem van organen, zenuwen, bloedsomloop, hormonen, etc.
Als een van deze systemen of onderdelen uit balans raken dan is dat merkbaar door ons hele lichaam, wat vaak door pijn wordt geconstateerd. Het lichaam is niet meer in harmonie.
Als niet op tijd ingegrepen wordt raakt het lichaam “defect” zo niet erger.
Reflexologie kan hier helpen om het lichaam weer te harmoniseren en in balans te brengen.
Een Reflexologie behandeling kan op de voeten, handen, oor, neus, lichaam gedaan worden.
Om Reflexologie goed te omschrijven gebruik ik de definitie van Dwight Byers, mijn grote leermeester.

Definitie:
Reflexologie is gebaseerd op het principe , dat er plaatsen in en op de voet zijn , die corresponderen met alle organen en onderdelen van het lichaam.
Het is een unieke methode die uitgevoerd wordt door het gebruiken van de duim en/of vingers om deze plaatsen met diverse technieken te bewerken en op deze wijze het lichaam te harmoniseren.
Reflexologie verhelpt stress en druk, geeft een goede doorbloeding en deblokkeert nerveuse impulsen.
Reflexologie helpt het lichaam op een natuurlijke wijze in balans te komen.

75 % van hedendaagse onbalans van het lichaam ontstaat door spanning stress en te hoge druk.

Om het lichaam in een optimale conditie te houden en alle organen en andere delen van het lichaam te voeden is het belangrijk dat het bloed ( de transporteur van onze voedingsstoffen, afvalstoffen en zuurstof) onbelemmerd naar alle onderdelen van het lichaam kan stromen en dat zenuwprikkels hun weg simpel kunnen doorgeven naar onze organen en dat alle hormonen hun werk optimaal kunnen doen.
Deze twee systemen, de bloedsomloop en het zenuwstelsel zorgen voor een optimaal werkende “machine”.
Reflexologie geeft die doorbloeding en deblokkeert nerveuse impulsen.
Belangrijk: als iemand een Reflexologie behandeling ondergaat kan de functie genormaliseerd worden, maar kan nooit een tegengestelde werking optreden.
Reflexologie kent geen “contra indicaties”. 

Als dat zo was, zou lopen en wandelen en zelfs op dit moment joggen, levensgevaarlijk zijn.